Afslanken

Afslanken volgens het Circadiaans Voedingsconcept bestaat uit een strategie, bestaande uit 5 hoofdpijlers en eventuele bijkomende pijlers.

  1. Het herstellen van de darm
  2. “Wie ben ik?” volgens constitutie
  3. Individueel afslankschema met recepten – gericht naar gewicht verliezen.
  4. Beweging – volgens constitutie
  5. Het Circadiaans Voedingsconcept – uitdiepen tot een nieuwe levenswijze.

Eventuele bijkomende pijlers :

  • Psychologisch verwerken onder professionele begeleiding.
  • Ontspanning : zowel lichamelijk als geestelijk vb. meditaties, massages, yoga, dansen, uitstapjes berg of zee, e.a.

1) Het herstellen van de darm

Mensen met gewichtsproblemen hebben te kampen met een onevenwichtige darmflora. M.a.w. de voedingsstoffen uit de voedingsmiddelen worden niet voldoende verteerd en opgenomen.

De dunne- en de dikke darm zijn of overbelast, of hebben geen energie meer, of herkennen de voedingsstoffen niet meer, waardoor er enerzijds te korten ontstaan van bepaalde voedingsstoffen, anderzijds een overschot van andere voedingsstoffen.

Het lichaam kan lang zonder bepaalde voedingsstoffen vooraleer ziektesymptomen zich aandienen, afhankelijk van de constitutie van de persoon in kwestie. Maar we kunnen er van uit gaan dat er innerlijk iets aan het broeden is.

In de huidige tijd is het aangeraden jaarlijks 2x een darmreinigingskuur te volgen. Deze darmondersteuning helpt preventief onze blijvende goede gezondheid te ondersteunen en datgene dat reeds uit evenwicht is te regenereren.

2) “Wie ben ik?” volgens constitutie

We gaan op zoek naar de juiste constitutie van iedere persoon, zijn levenswijze, voedingsmanier, beroep, familieleven, ontspanning, e.a. Iedere persoon wordt bekeken in zijn totaliteit. Het circadiaans ritme heeft niet alleen betrekking op de organen, maar iedere cel in het lichaam werkt volgens een circadiaans ritme. Wanneer gewichtsproblemen zich aandienen, is het lichaam uit evenwicht, zowel psychisch als mentaal, als emotioneel en lichamelijk.

Heb je een levenswijze die tegen je circadiaans ritme inwerkt m.a.w. tegen je eigen persoonlijkheid dan loopt het mis. Je levensstijl is niet meer conform met je lichaam. Niet alleen zien we uiterlijke tekenen van verandering zoals vermageren of verdikken, maar staan er verschillende ziekten voor de deur.

Daarom is het belangrijk die bepaalde constitutie uit te stippelen, zodat we bij de basis kunnen beginnen om evenwicht in het leven te creëren. De persoon komt dichter bij zichzelf en het zelf genererend mechanisme van het lichaam wordt terug geactiveerd, waardoor alle functies hun eigenlijke taak terug kunnen opnemen.

Op navolging van de darmreinigingskuur ter behoudt van het reeds verloren gewicht komt hier een eerste voedingsaanpassing volgens constitutie.

3)Individueel afslankschema met recepten

– Verkregen lichaamsgegevens worden besproken

– Opmaak van een individueel voedingsschema (met berekende vaste hoeveelheden) samengesteld uit alle voedingsstoffen rekening houdend met de lichamelijke toestand op het moment van de meting.

– Indien er ziekteverschijnselen zijn, wordt het voedingsschema zo opgesteld met als doel deze ziekteverschijnselen te overwinnen.

– Recepten zijn opgesteld rekening houdende met intoleranties en/of allergieën.

– Controle – afspraken worden besproken.

4)Beweging

Beweging is noodzakelijk, niet alleen om gewicht te verliezen, maar vooral om alle voedingsstoffen te laten circuleren in het lichaam.

Er zijn belangrijke voorwaarden aan beweging ; wanneer men niet de gewoonte heeft dagelijks te bewegen, laat staan te sporten, is het belangrijk zeker in het begin van de darmreinigingskuur, deze gewoonte rustig en stilletjes om te schakelen naar dagelijks 30 min. (mag verdeeld worden over de dag) te wandelen (dit is niet snel-wandelen, maar ook niet drentelen), zoals gezegd de voedingsstoffen moeten hun taak kunnen volbrengen en vooral de afvalstoffen moeten de kans krijgen het lichaam te verlaten.

Er wordt niet geopteerd om plots een fitnesssporter te worden, daar het lichaam dan wel eens in shock zou geraken en we het omgekeerde effect bekomen. Voor mensen die dit wel gewoon zijn, is dit geen probleem en zelfs aan te raden dit te verhogen, daar het lichaam dit reeds gewoon is.

We gaan zorgen dat we gewicht verliezen en niet aan gewicht winnen door spieren te kweken. Ons eerste doel is het verkeerde levenspatroon te wijzigen zodat het lichaam terug in evenwicht komt. Het verhogen aan spieren komt later aan bod, daar ze belangrijk zijn voor een hogere verbranding.

Hoe we dit gaan doen, wordt besproken tijdens de sessie, zodat er een beweegplan opgesteld wordt, dat op een gemakkelijke manier kan uitgevoerd worden.

Naargelang het afslanken evolueert en de energie verbetert, gaan we de beweging ook aanpassen naar behoefte van het lichaam, tot we een beweegplan hebben dat geen probleem inhoudt om het vol te houden.

5)Het uitdiepen van het Circadiaans Voedingsconcept

Nu is het van belang dat we enerzijds het verkregen gewicht trachten te behouden en anderzijds onze organen die energie geven die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren.

Het kan zijn dat er voor het afslanken voedingsmiddelen waren weggevallen, die moeten er stilletjes terug bijkomen. Het sleutelwoord is “bewust”: Indien we te veel suiker terug inlassen, dan is het evident dat het gewicht stijgt, dan spreek ik niet alleen van toegevoegde suikers maar van een te eenzijdige voeding.

Het Circadiaans Voedingsconcept is zo samengesteld dat ieder orgaan ter ondersteuning de nodige voedingsstoffen krijgt en dit tijdens de gepaste maaltijd, waardoor alles goed opgenomen en verteerd wordt om de dag de nodige energie te geven. De bedoeling is niet te hervallen en in een jo-jo systeem terecht te komen, maar gestadig te blijven afvallen tot het gewenste gewicht.